کلمات جالب

کلمات جالب

پادشهی که به صد مهره نمی باخت کلاه پادشاهی اش را سربازی پیاده انداخت .

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390ساعت 21:53  توسط سعید  | 

جهان سوم

جهان سوم جاییست که ریختن "کنجد" روی "بربری" برای مردمانش یک "آپشن" محسوب می شودمن کاملا به اینکه خدا روزی رسونه اعتقاد دارم واینکه هر دقیقه ۳ نفر تودنیا در اثر گرسنگی میمیرن در ایمانم هیچ تاثیری نداره

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت 19:20  توسط سعید  | 

یکی بود ، دیگری هم بود

در اذهان شرقی مان نمی گنجد با هم بودن . با هم ساختن . برای بودن یکی ، باید دیگری نباشد . هیچ قصه گویی نیست که داستانش این گونه آغاز شود ، یکی بود ، دیگری هم بود . همه با هم بودند و ما اسیر این قصه کهن ، برای بودن یکی ، یکی را نیست می کنیم . انگار که بودنمان وابسته نبودن دیگریست و این هنری است که آن را خوب آموخته ایم .
هنر نبودن دیگری !

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین 1390ساعت 8:1  توسط سعید  | 

آیا معنی ماه های ایرانی را می دانید؟


فروردین؛ فروردهای پاکان


فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است. بنا به عقیده پیشینیان، ده روز پیش از آغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب، به دنیای دیگر می‌رونداردیبهشت؛ طبیعت

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء: جزء اول "اشا” از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی…. و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه "وهیشت” باشد. صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت "مانند بهشت” هم آمده است.


خرداد؛ طبیعت

 خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاه‌شمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات ،در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه، درست و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است. ایزدان تیر و باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است. 
تیر؛ تماشای جنگل در جزیره

 تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می‌شود. فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک، از باران بهره مند می‌شود و کشتزارها سیراب می‌گردد. تیشتر را در زبان های اروپایی سیریوس خوانده اند. هر گاه تیشتر از اسمان سر بزند و بدرخشد مژده ریزش باران می‌دهد. این کلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه کرد.


مرداد؛ جنگل

 مرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی  خورشیدی است. در اوستا امرتات ،در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:اول "ا” ادات نفی به معنی نه، دوم "مرتا” به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه "مرداد” به غلط استعمال می‌شود. در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست.

در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از:

نیک اندیشی، صلح و سازش، راستی و درستی، فروتنی و محبت به همنوع، تامین اسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است نایل گردد.


شهریور؛ جنگل

شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء: خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعاً یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات. چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند. روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد یا بگذارد که زنگ بزند.


 مهر؛ محیط زیست

در سانسکریت میترا، در اوستا و پارسی میثر و در پهلوی میتر و در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. مهر ایزد هماره بیدار و نیرومند است و برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست. مهر از برای محافظت عهد و پیمان و میثاق مردم گماشته شده است.

 از این رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز ار او پوشیده نمی‌ماند. برای آن که از عهده نگهبانی بر آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است. مقام مهر در بالای کوه "هرا” است، انجایی که نه روز است و نه شب، نه گرم است و نه سرد، نه ناخوشی و نه کثافت .مهر از آنجا بر ممالک آریایی نگران است. این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می‌شتابد.

  آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است. ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آندو را یکی دانسته اند. مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده اند و کر کرده اند که ایرانیان خورشید را به اسم "میترس” می‌ستایند.از این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میلاد مسیح آندو با یکدیگر مخلوط شده اند. نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده ایزد مهر است.


 آبان؛ محیط زیست

در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها "آپ” به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را، آبان می دانند. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد. به سبب آنکه "زو” که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده، او را شکست داده، تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن می گیرند، دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردیده و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می‌گیرد.


آذر؛ محیط زیست

در اوستا آتر، آثر، در پارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است. آریائیان(هندوان و ایزدان) بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر نزد هندوان ،آگنی خولنده شده و در "ودا” (کتاب کهن و مقدس هندوان) از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یاکماندار قرار می گیرد.


دی؛ زمستان، یخ ، برف رودخانه

در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر "دا” به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش (=دی)برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی (آفریدگار،دثوش) موسوم است. برای اینکه سه روز موسوم به "دی” با هم اشتباه نشوند نام هر یک را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلا روز هشتم را "دی باز” و روز پانزدهم را "دی بمهر” و….دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.


بهمن؛ برف

 در اوستا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: "وهو” به معنی خوب و نیک و "مند” از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیک کند. یکی از وظایف بهمن این است که به گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد. خروس که از مرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده، مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند، ویژه بهمن است. همچنین لباس سفید هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود و در طب نیز این گیاه معروف است.


اسفند؛ دویدن در برف زمستانی

در اوستا اسپنتا آرمیتی، در پهلوی اسپندر، در فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ، و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند، که صفت است به معنی پاک و مقدس، یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست، شاید و بجا. دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن. بنابراین ارمتی به معنی فروتنی، بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است.

 در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند. سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است. وی موظف است که همواره زمین را خرم ، آباد، پاک و بارور نگه دارد، هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصاً مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند 1389ساعت 7:53  توسط سعید  | 

123 !!!

هرگز به دیگران اجازه نده قلم خودخواهی دست بگیرند دفتر سرنوشت را ورق زنند خاطراتت را پاک کنند و در پایانش بنویسند قسمت نبودبوسه یعنی لذت دلدادگی،لذت ازشب ،لذت ازدیوانگی،بوسه آغازی برای ما شدن،لحظه ی با دلبری تنهاشدن،بوسه آتش میزندبرجسم وجان،بوسه یعنی عشق من بامن بمانفارس نژاد پرست نیست (مگه کوروش نژاد پرست بود؟) رشتی بی غیرت نیست (مگر میرزا کوچک خوان بی غیرت بود؟) مازندرانی کله ماهی خور نیست (مگر نیما کله ماهی خور بود؟) لر هالو نیست (مگه لطف علی خان هالو بود؟) ترک زبان عر عر نمی کنه (مگه شهریار عر عر می کرد؟) قزوینی همجنس باز نیست (مگر علامه دهخدا همجنس باز بود؟) خراسانی بادیه نشین و بدوی نیست (مگر دکترشریعتی بادیه نشین بود؟) بلکه اینان ستونهای ایرانند... بفرست اگه ايراني هستياگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم کسی که حرف دلش را نگفت من بودم دلم برای خودم تنگ می شود آری همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم نشد جواب بگیرم سلام هایم را هر آنچه شیفته تر از پی 
وقتی معشوقم سوگند می خورد که راست می گوید ، باورش می کنم ، هر چند می دانم دروغ می گوید.ويليام شكسپيرجشنواره فیلم بسیج:مستند: درجستجوی ساندیس جنجالی: یک ساندیس برای دو نفر ترسناک: ساندیس خور تخیلی: رانی عاشقانه: کیک و ساندیس ...پلیسی: فرار از انبار ساندیس ماجرا جویی: ساندیس کجاست؟ اجتماعی: من بسیجی‌، ۱۵ تا ساندیس دارم مرموز: دیشب آقا را دیدم با ساندیس انقلابی: تا جون در تن ماست، ساندیس بر لب ماست - در شهر خبری هست ؟! بله ساندیس میدن

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت 11:47  توسط سعید  | 

از شما چه پنهان ، من يک ...

از شما چه پنهان ، من يک ...


ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389ساعت 9:36  توسط سعید  | 

مدام با خودم فکر می کنم

مدام با خودم فکر می کنم که چگونه است که ما در این سر دنیا عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضع شان آن است. نمی دانم مشکل در نوع عرق است یا در ریختن و خوردن آن. (دکتر علی شریعتی)

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند 1389ساعت 9:7  توسط سعید  | 

حج

دلخوش از آنيم که حج مي رويم/غافل از آنيم که کج مي رويم/گرچه به ديدار خدا مي رويم/او که همين جاست کجا ميرويم

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند 1389ساعت 14:3  توسط سعید  | 

جملات آموزنده 1باد می وزد  …
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوب گوش کردن را یاد بگیریم…
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
مهم بودن خوبه,,,, ولی خوب بودن خیلی مهم تره!! . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند  ... . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 16:13  توسط سعید  | 

کلکسیونی ازمعروف ترین جملات جواد خیابانی !!

شاید زمانی که هنوز پای فردوسی پور، مزدک و یوسفی به صدا و سیما باز نشده بود جواد خیابانی برای خود در جام جم برو بیایی داشت. گزارشگری که هنوز صدای او و به خصوص گزارش فوق العاده او در دیدار ایران و استرالیا در خاطر همه فوتبال دوستان هست، شاید دیگر سالهای پایانی گزارشگری فوتبال را سپری می کند. برای کسانی که کمتر مسابقه ی پخش زنده ای را از دست می دهند شاید بسیاری از جملات اختصاصی جواد خیابانی آشناست و جذابیتهای خاص خود را دارد. شاید شما هم جملاتی داشته باشید که بخواهید به خاطر خود خیابانی و سایر خوانندگان بیاورید. منتظریم:
 1- رونالدو محبوب نیست - مشهوره - یعنی همه میشناسنش !

 2- اشتباه کنه کارشون تمومه,حالا ببینیم اشتباه میکنه یا نه

 3.طرفدارای مکزیک راه زیادی رو از مکزیک تا آفریقا اومدن,البته اگه از مکزیک اومده باشن

 4.یک ساعت,60 دقیقه از بازی گذشته

 5.همه چیز به بازی آخر میچسبه

 6.داور در سوت خودش میزنه

 7.بذارید به صراحت بگم كه دو دقیقه وقت به پایان مسابقه باقی مونده !

 8.شاید نزدیک ترین کشور به قطب جنوب , آفریقای جنوبی باشه

 9.زاکو نی که زا به معنای افریقا و ک و نی به معنایه عدد 10 است

 10.تشنش شده داره اب میخوره . نوش جان

 11.باران هم به شدت میوزه

 12.بازی شیلی و اسپانیا بسیار جذاب خواهد شد مخصوصا اینكه بازیكنای هر دو تیم هم زبان و همجنس و (بعد از یه مكث طولانی) و هم زبان هستن

 13. وقتی یه بازیکن هوندوراس تنه میزنه , انگار یه درخت تنه میزنه

 14. تعویض های دلبوسکه خارج از عرفه .

 15.اسپانیا یه گل زده ، داوید ویا هم زده ، خیلی قشنگم زده ، 5 دقیقه پیشم زده

 16.نود ثانیه از الان بشمارید تا مسابقه تموم شه

 17.با شماره 2013 تماس بگیرید و پیامک بدید

 18.دقیقه 15 بازی هستیم .... اگر تبریزی ها این بازی رو واگذار کنند چیزی از ارزش های این تیم کم نمیشه

 19.بله ! این گل هم تقدیم به شهدای 8 سال دفاع مقدس

 20.بدون شک الان مردم شهر چلسی خیلی خوشحال هستند

 21.داور هند پنالتی رو دیده و میگه نه !

 22.کاسیاس از توپی که داره بازی میشه انتقاد کرده بود

 23.به قول خودمون یه پا دو پا انجام داد توپ رو کشید رو پای ضربه زنندش

 24.کاسیاس هرگز به قد و قواره ی آرکوندا نمیرسه

 25.سرخیو راموس به ناواس اُه اُه بد زدنش

 26.هنوز هم مزه مزه میکنن تا توپو بزنن

 27.اسپانیایی ها V وسط رو B میخونن مثل والنسیا که بالنسیا خونده میشه

 28.بازیکنای اسپانیا در بازی با سوئیس از توپ هم سریعتر می دویدن

 29.تورس می‌فرسته روی دروازه ... کسی نیست که استفاده کنه... جای خود تورس اونجا خالی بود

 30.دومنک بازیگر آماتور وحرفه ای تئاتر

 31.جالبه بدونید كه این دو تیم اولین بازی جام جهانی در اولین جام جهانی رو انجام دادن.... .... ... .... البته نه این دو تیم.بازیكناشون فرق داشتن

 32.از نظر ران هم در نظر بگیریم.ران بازیكنان هندوراس خیلی بزرگتره

 33.خوب الان دو تیم باید هر كدوم 5 تا پنالتی بزنن.باید بگم كه هر تیمی كه پنالتی ها رو ببره یعنی اینكه بازی رو برده و هر تیمی هم كه ببازه یعنی اینكه بازی رو باخته

 34.مسی حرکت میکنه .. مسی ضربه میزنه .. مــــسی .. ولی مسی گل نمیزنه !!!

 35.مسی مسی گل میزنه ... توز توز گل میزنه!

 36.یه اشتباه .. اشتباه مرگ بار .. بله .. مرگ مکزیک نزدیک میشه در این مسابقه

 37.حالا دیگه مکزیک نمیتونه کمر راست کنه

 38.حرکت توپ رو ببینید : قشنگ در آغوش دروازبان قرار میگیره

 39.یه گل مسی داد به توز .. و حالا توز باید دنبال این باشه که یه گل بده به مسی

 40.هلند تنها رقیب جدیش برزیله البته اسلــــــواکــــی هم تیم نــــــــاجــــدی نیســـــــــت

 41.مــارادونـــا فعــلا ســــــگرمــه هاش تو همه تا ببینیم در جریان بازی چه خواهند کرد

 42.بعد از شوت سرکش Teves , مارادونا مثل یه تماشاگر مثل یه طرفدار مثل یه فوتبالیست خوشحال میشه

 43.توپ رو با بادکنک اشتباه گرفته

 44.فشار که روی دروازه ی تیم آرژانتین بیاد این تیم وا میده

 45.سبک بازی او جون میده برای بازی در تیم آرژانتین

 46.یه دریبلی میزنه که تو گل کوچیک هم نمیشه از این دریبل ها زد

 47.توپ به وسط زمین میره

 48.واقعا عجیبه که در تهران ما الان هوا گرمه،ولی در افریقا الان هوا سرده

 49.کریم انصاری فرد هیچ نسبتی با برادران انصاری فر نداره!بخصوص با محمد حسن

 50.پنج حلقه المپیک نمادی از رنگ پرچم همه ی کشورهای دنیاست

 51.پرتغال 1 بازی 1 امتیاز،ساحل عاج 1 بازی 1 امتیاز،کره شمالی 0 بازی 0 امتیاز،برزیل 0 بازی 0 امتیاز

 52.صد هزار نفری که در استادیوم نشسته اند،نشان دهنده ی امنیتی است که در کشور وجود دارد

 53.باقری استپ سینه رو اومد ولی نتونست ادامه بده

 54.اتسو با کریمی صحبت میکنه،چیکار میخوان بکنن اونجا؟دارن نقشه اش رو میریزن اونجا

 55.باز شاهدیم که صندلی های بی گناه ورزشگاه به زمین پرت میشه

 56.افرین علیرضا محمد،افرین.واقعا یکبار دیگه با صراحت میگم،افرین علیرضا محمد

 57.یک سانتر بی هدف ... و گل

 58.از 4 دقیقه وقت تلف شده یک دقیقه تلف شد

 59.شما از روی قطر 2 بازیکن میتونید بفهمید کدوم قوی تره

 60.سبک بازی پاراگوئه جوریه که دوست داره بازیو به ضربات پنالتی یا نهایتا وقت اضافه بکشونه

 61.ساندویچی از بازیکن در اونجا به وجود میاد

 62.حالا بعد از این مسابقه کشتی اسپانیا از 4/1 عبور میکنه و وارد نیمه نهایی میشه

 63.حالا توپ رو سانتر میكنه...در واقع پرتاب میكنه

 64.فعلا با مداد اسم هلند رو در فینال بنویسید

 65.اوه , عجب برگردونی زد تو صورتش حالا چمن و عرق هر چی بود هم میاد تو صورتش

 66.امان از دست این دیرک دروازه یه موقع به نفع تیمه یه موقع به ضرر تیم

 67.حالا این موج ,اسمش موجه مكزیكیه كه تو ورزشگاه الان زده میشه

 68. بزن خلعتبری .. بزن

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 16:3  توسط سعید  | 

حاضر جوابی منشی به رئیس

یك روز صبح رییس بدون اینكه متوجه باشه زیپ شلوارش را بالا نكشیده وارد شرکت شد خانم منشی بلافاصله بلند شد و گفت: ببخشید رییس، آیا شما وقتی منزل را ترك كردید درب گاراژ را بستید؟

رییس كه متوجه منظور منشی نشده بود به دفترش رفت و بعد از چند دقیقه متوجه موضوع شد و زیپ شلوارش را بالا كشید و به یاد جمله طعنه آمیز خانم منشی افتاد.

سپس به بهانه یك فنجان قهوه، خانم منشی را به دفترش كشاند و پرسید:

وقتی شما دیدید كه درب گاراژ باز است آیا جگوار من را هم كه آنجا پارك شده بود دیدید؟

خانم منشی لبخندی زد و گفت: نه قربان ندیدم. تنها چیزی كه دیدم یك مینی كوپر با 2 تا لاستیك كهنه بود

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 8:29  توسط سعید  | 

دل

دل من تـنها بـود ، دل من هرزه نـبـود … دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا به کجا ؟! معـلـوم است ، به در خانه تو ! دل من عادت داشـت ، که بمانـد آن جا ، پـشـت یک پرده تـوری که تو هر روز آن را به کناری بزنی … دل من ساکن دیوار و دری ، که تو هر روز از آن می گـذری . دل من ساکن دستان تو بود دل من گوشه یک باغـچه بـود که تو هر روز به آن می نگری راستی ، دل من را دیـدی …؟!!

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی 1389ساعت 10:8  توسط سعید  | 

نکاتي بسيار قابل تامل درباره فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر


فقر اينه که ۲ تا النگو توي دستت باشه و ۲ تا دندون خراب توي دهنت؛

فقر اينه که روژ لبت زودتر از نخ دندونت تموم بشه؛

فقر اينه که شامي که امشب جلوي مهمونت ميذاري از شام ديشب و فردا شب خانواده ات بهتر باشه؛

فقر اينه که بچه ات تا حالا يک هتل ۵ ستاره رو تجربه نکرده باشه و تو هر سال محرم حسينيه راه بندازي؛

فقر اينه که ماجراي عروس فخري خانوم و زن صيغه اي پسر وسطيش رو از حفظ باشي اما ماجراي مبارزات بابک خرمدين رو ندوني؛

فقر اينه که از بابک و افشين و سياوش و مولوي و رودکي و خيام چيزي جز اسم ندوني اما ماجراهاي آنجلينا جولي و براد پيت و سير تحولي بريتني اسپرز رو پيگيري کني؛

فقر اينه که وقتي با زنت مي ري بيرون مدام بهش گوشزد کني که موها و گردنشو بپوشونه، وقتي تنها ميري بيرون جلو پاي زن يکي ديگه ترمز بزني و بهش بگي خوششششگلهههه؛

فقر اينه که وقتي کسي ازت ميپرسه در ۳ ماه اخير چند تا کتاب خوندي براي پاسخ دادن نيازي به شمارش نداشته باشي؛

فقر اينه که ۶ بار مکه رفته باشي و هنوز ونيز و برج ايفل رو نديده باشي؛

فقر اينه که فاصله لباس خريدن هات از فاصله مسواک خريدن هات کمتر باشه؛

فقر اينه که کلي پول بدي و يک عينک ديور تقلبي بخري اما فلان کتاب معروف رو نمي خري تا فايل پي دي اف ش رو مجاني گير بياري؛

فقر اينه که حاجي بازاري باشي و پولت از پارو بالا بره اما کفشهات واکس نداشته باشه و بوي عرق زير بغلت حجره ات رو برداشته باشه؛

فقر اينه که توي خيابون آشغال بريزي و از تميزي خيابونهاي اروپا تعريف کني؛

فقر اينه که ۱۵ ميليون پول مبلمان بدي اما غير از ترکيه و دوبي هيچ کشور خارجي رو نديده باشي؛

فقر اينه که ماشين ۴۰ ميليون توماني سوار بشي و قوانين رانندگي رو رعايت نکني؛

فقر اينه که به زنت بگي کار نکن ما که احتياج مالي نداريم؛

فقر اينه که بري تو خيابون و شعار بدي که دموکراسي مي خواي، تو خونه بچه ات جرات نکنه از ترست بهت بگه که بر حسب اتفاق قاب عکس مورد علاقه ات رو شکسته؛

فقر اينه که ورزش نکني و به جاش براي تناسب اندام از غذا نخوردن و جراحي زيبايي و دارو کمک بگيري؛

فقر اينه که تولستوي و داستايوفسکي و احمد کسروي برات چيزي بيش از يک اسم نباشند اما تلويزيون خونه ات صبح تا شب روشن باشه؛

فقر اينه که وقتي ازت بپرسن سرگرمي و  هابيهاي تو چي هستند بعد از يک مکث طولاني بگي موزيک و تلويزيون؛

فقر اينه که در اوقات فراغتت به جاي سوزاندن چربي هاي بدنت بنزين بسوزاني؛

فقر اينه که با کامپيوتر کاري جز ايميل چک کردن و چت کردن و موزيک گوش دادن نداشته باشي؛

فقر اينه که کتابخانه خونه ات کوچکتر از يخچالت(يخچال هايت) باشه؛
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی 1389ساعت 9:57  توسط سعید  | 

این مطلب رو بخوون درس عبرت بگیر

یه روز یه کشیش به یه راهبه پیشنهاد می کنه که با ماشین برسوندش به مقصدش
راهبه سوار میشه و راه میفتن
چند دقیقه بعد راهبه پاهاش رو روی هم میندازه و کشیش زیر چشمی یه نگاهی به پای راهبه میندازه
راهبه میگه: پدر روحانی، روایت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بیار …!
کشیش قرمز میشه و به جاده خیره میشه
چند دقیقه بعد بازم شیطون وارد عمل میشه و کشیش موقع عوض کردن دنده، بازوش رو با پای راهبه تماس میده …!
راهبه باز میگه: پدر روحانی! روایت مقدس ۱۲۹ رو به خاطر بیار!!!
کشیش زیر لب یه فحش میده و بیخیال میشه و راهبه رو به مقصدش می رسونه
بعد از اینکه کشیش به کلیسا بر می گرده سریع میدوه و از توی کتاب روایت مقدس ۱۲۹ رو پیدا می کنه و می بینه که نوشته: به پیش برو و عمل خود را پیگیری کن… کار خود را ادامه بده و بدان که به جلال و شادمانی که می خواهی میرسی!!!

نتیجه اخلاقی : اگه توی شغلت از اطلاعات شغلی خودت کاملا آگاه نباشی، فرصتهای بزرگی رو از دست میدی !
----------------------------------------------------------------------------------
بلافاصله بعد از اینکه زن پیتر از زیر دوش حمام بیرون اومد پیتر وارد حمام شد
همون موقع زنگ در خونه به صدا در اومد
زن پیتر یه حوله دور خودش پیچید و رفت تا در رو باز کنه
همسایه شون -رابرت- پشت در ایستاده بود
تا رابرت زن پیتر رو دید گفت: همین الان ۱۰۰۰ دلار بهت میدم اگه اون حوله رو بندازی زمین!
بعد از چند لحظه، زن پیتر حوله رو میندازه و رابرت چند ثانیه تماشا می کنه و ۱۰۰۰ دلار به زن پیتر میده و میره …!
زن دوباره حوله رو دور خودش پیچید و برگشت
پیتر پرسید: کی بود زنگ زد؟ زن جواب داد: رابرت همسایه مون بود
پیتر گفت: خوبه… چیزی در مورد ۱۰۰۰ دلاری که به من بدهکار بود گفت؟!
13.gif13.gif12.gif12.gif

نتیجه اخلاقی : اگه شما اطلاعات حساس مشترک با کسی دارید که به اعتبار و آبرو مربوط میشه، همیشه باید در وضعیتی باشید که بتونید از اتفاقات قابل اجتناب جلوگیری کنید !

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت 17:47  توسط سعید  | 

سوژه های داغ وطنی(v2)

فقط یک ایرانی استعداد چت کردن همزمان با ۱۸ آی دی یاهو رو داره!

فقط یک ایرانی هنگام دور زدن با ماشین، بجای استفاده از راهنما، دستش رو بیرون از ماشین میاره!

فقط یک ایرانی میتونه بوسیله بوق ماشین از و احوالپرسی گرفته تا فحش ... استفاده کنه!

فقط در ایرانه که بعد از مراسم ازدواج به عروس و داماد به جای آرزوی خوشبختی انواع راه های کشتن گربه دم حجله را آموزش می دهند.

فقط در ایرانه که اگه دختری بهت محل نمی گذاره میگن می گن عاشقته! و اگر پسری بهت محل نمی زاره اوا خواهره!

فقط در سریال های ایرانیه که آدم خوباش فقیرند و پر از اعتقاد و آدم بداش پولدارند و دزدند و به هیچ وجه آدم ها نمی تونند هر دو خصلت را داشته باشند

فقط یک خواننده زن ایرانی، این نبوغ رو داره که با لباس شب بتونه تو کوه و کمر آواز بخونه

فقط یک پسر ایرانیه که بعد از ازدواجش تازه بیاد دوران شیرخوارگیش میوفته و به مادرش وابسته میشه

فقط یک فروشنده ایرانیه که اگه وارد فروشگاه بشی و مثلا یک پیراهن را ازش بخوای بیاره تا پرو کنی میگه "اگه میخری بیارمش"

فقط در ایرانه که بعد از یک تصادف ساده ممکنه قتل اتفاق بیوفته

فقط خانمهای ایرانی هستند که دچار عارضه پوستی هستند و رنگ پوست صورت با گردنشون 6 درجه فرق میکنه

فقط در ایرانه که داشتن زن با 7،8 تا دوست دختر امری اجتناب ناپذیره

فقط در عروسی ایرانیه که تعداد بچه ها از تمام میهمان ها و خدمه بیشتره

فقط یک مرد ایرانیه که مامانش رو بیشتر از زنش دوست داره

فقط در رستوران ایرانیه که تو بجای معاشرت با کسایی که باهاشون اومدی، بر و بر میز روبروت رو نگاه میکنی

فقط یک خانم ایرانیه که توی /س/و/پ/ر/ مارکت، سلمونی، مهمونی، صف مرغ و تخم مرغ، کفش پاشنه 25 سانتی میپوشه

فقط در ایرانه که توی مهمونی، آدمها بجای معاشرت کردن و شاد بودن فقط به دنبال ایراد گرفتن و سوژه کردن هستند!

فقط در ایرانه که تا یه مهمون خارجی میاد سریع دور و برش جمع می شن و می پرسن اجاره خونه اون ور آب چقدره؟

فقط یک پدر بیچاره ایرانیه که مجبوره خرج بچه هاشو تا زنده است بده بعد هم بگن بیچاره سنی نداشت سکته کرد!

فقط در ایرانه که ابروی دختراش 6 خط بالاتره

فقط در ایران بعد از طلاق، زنه فاسد بوده و مرده دیوانه!

فقط یه دختر ایرانی این استعداد رو داره که توی گرمای تابستون چکمه بپوشه و توی سرمای زمستون صندل

فقط یک ایرانیه که توی رستوران بعد از خوردن غذاش درخواست ظرف یکبار مصرف میده تا 2 لقمه باقیمونده غذاشو ببره خونه چون فکر میکنه پولداده

فقط یک ایرانیه که تو رستوران سالاد را شخم میزنه و قبل از اینکه غذا رو براش بیارن سیر میشه

فقط یک پدر و مادر ایرانی هستند که چه بچشون 4 سال داشته باشه چه 40 بازم این اجازه را دارن که حتی به آب خوردن بچشون نظارت کامل داشته باشن

فقط ایرانی ها هستند که معتقدن که هنر، فقط و فقط نزد خودشونه

فقط ایرانی ها هستند که در فرودگاه ها یه 40/50 کیلو اضافه بار دارن

فقط یک خانم ایرانی میتونه که در یک استخر هتل 5 ستاره با گن و لباس زیر بیاد تو آب چون فکر میکنه هر گردی گردوست

فقط ایرانیها هستند که باز هم در رستوران همون هتل دوربین بدست از غذا و همه توریستهای دیگه در حال خوردن غذا بدون اجازه فیلم میگیره تا به همه بگه من کجا بودم

فقط در اداره های دولتی ایرانه که هیچ وقت حق با مشتری نیست و هر یک از کارکنان خود مدیر کل آن اداره هستند و در ضمن به نشانه خاکی بودن کفشهاشونو زیر میز پارک میکنند و با دمپایی در اداره میچرخه.

فقط در اداره های دولتی ایرانه که امکان داره پرونده های شما گم بشه.

فقط در ایرانه که پسر به پسر تیکه میندازه تا پیش دوست دخترش کلاس بزاره!

فقط یک ایرانی هست که پیش از یاد گرفتن کامپیوتر، می تونه فیلتر رو دور بزنه!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت 7:54  توسط سعید  | 

asdasdasd

امشب شب آخره که مزاحم دلت شدم ، خورشید فردا مال تو ببخش که عاشقت شدم ، بدرقه لازم ندارم خودم میرم عزیزترین ، نذار بمونه زیر پا قلبمو بردار از زمین ، دوستت دارم برای تو فقط یه حرف ساده بود ، غافل از اینکه قلب من منتظر اشاره بود
گاهی وقت هاسکوت فریادمعرفت است.گرچه ساکتم ولی به یادتم
دنیا بهم یاد داد -بابا بهم آب داد -مامان بهم نان داد - خدا تو رو بهم داد

 • منوچهر متکی هستم، از اعماق آفریقا تماس می گیرم، برکنار شدم! پول ندارم برگردم!خیلی نمی تونم صحبت کنم شیرا دارن میرسن .... آی لاو یو پی ام سی


 • سلام. به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید؛ جهت اطلاع از قیمت نان عدد ۱، ثبت نام خرید نان به صورت قسطی عدد ۲، طرحهای تشویقی رنگی عدد ۳ و شرکت در قرعه کشی پنج نان ریگان در هفته عدد ۴ را فشار دهید


 • + نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 11:26  توسط سعید  | 

  دلیل که ثابت می کنه تو یک ایرانی هستی

  1_ هرروز صبحانه چای با نون و پنیر میخوری

  ۲_ در روز حداقل ۵ بار از واژه‌های عزیزم / قربونت برم / اختیار دارین / شرمنده استفاده میکنی

  ۳_ هر دومین جمله رو با ببین شروع میکنی

  ۴_ اگر ساعت ۵ قرار داشته باشی ساعت ۶ از خونه بیرون میری

  ۵_ بابا مامانت میخوان که دکتر مهندس شی

  ۶_ مامانت حداقل دو بار در روز بهت میگه بچم قربونت بشم

  ۷_ تا از یه مهمونی یا عروسی میای شروع میکنی به غیبت

  ۸_ هروقت که به یک رستوران ایرانی میری موقع حساب گارسون میگه قابلتون رو نداره

  ۹_ کمد لباسات پر از لباسای ِ مشکی‌ه

  ۱۰_ حداقل یکی از اقوام یا آشناهات از دوستان ِ شاه بوده

  ۱۱_ موقع حساب کردن طوری رفتار میکنی که انگار تو میخوای پول بدی اما همش تعارف شابدلعظیمی‌ه

  ۱۲_ هروقت منتظر مهمونت سر ساعت ۱ هستی ساعت ۳ ازش استقبال میکنی

  ۱۳_ تو و مهمونای ایرانیت ۳۰دقیقه هم جلو در صحبت میکنید که البته فقط می خواستید خداحافظی کنید

  ۱۴_ وقتی میری توالت به نظر میاد که اونجا خوابت برده

  ۱۵_ مامانت می خواد دعوات کنه اما دلش نمیاد

  ۱۶_ بابات میخواد که دخترش پیشش بمونه

  ۱۷_ حداقل روزی یکبار برنج و گوشت میخوری

  ۱۸_ سالاد رو بشقابی میخوری

  ۱۹_ وقتی مهمون داری یه کاسه ی بزرگ میوه روی میزه

  ۲۰_ لجبازی

  ۲۱_ مامانت ۴تا مهمون داره اما واسه ۱۰ نفر غذا میپزه

  ۲۲_ وقتی مهونی میری هی بهت میگن مگه روزه گرفتی؟ میوه بردار… شیرینی بخور

  ۲۳_ خاله و داییت بهت میگن خاله/دایی

  ۲۴_ پدر و مادرت بهت میگن بابا / مامان

  ۲۵_ تو همه ی اتاقاتون یه فرش ایرانی پهن شده

  ۲۶_ مامان بابات به سکول میگن اِسکول و به شرانک میگم شِرانک

  ۲۷_ پلاک نقشه ی ایران گردنته

  ۲۸_ آی‌دی‌هات ایرانین یا پرشین به یدک میکشن

  ۲۹_ پسرها: مامانتینا اجازه نمیدن ابرو هاتو برداری

  ۳۰_ پسرها: مامانتینا نمیزارن گوشتو سوراخ کنی

  ۳۱_ مردها: از زنت طلاق گرفتی اما همچنان اجازه نمیدی با مردهای دیگه ارتباط داشته باشه

  ۳۲_ به مهمونات میگی خونه‌ی خودتونه

  ۳۳_ چشمای بزرگ و خوشگلی داری

  ۳۴_ مژه‌های بلندی داری

  ۳۵_ مامانتینا نمیزارن بری سولاریوم چون پوست سفید و لطیفِ خودت قشنگ‌تره

  ۳۶_ از طلا زیاد استفاده میکنی

  ۳۷_ مردها: هیچکس حق نداره زنت رو اونجوری نگاه کنه

  ۳۸_ بستنی مورد علاقه‌ت فالوده‌س

  ۳۹_ مردها: تو خیلی خوب میتونی واسه خانوما افسانه تعریف کنی

  ۴۰_ اگه مریض شی نمیری دکتر

  ۴۱_ مامان بابات همیشه تعریف میکنن که قدیما ایران خیلی کشور خوبی بوده

  ۴۲_ میگی تهرانی هستی حتی اگه نباشی

  ۴۳_ حتی با کسایی که نمیشناسی موقع احوالپرسی روبوسی میکنی

  ۴۴_ یا پرسپولیسی هستی یا استقلالی

  ۴۵_ بچه هات نباید هیچ کمبودی داشته باشن

  ۴۶_ آرزو میکنی که کاش مک‌دونالد کله‌پاچه داشت

  ۴۷_ مامانت سماور داره

  ۴۸_ با خودت غذای ایرونی به مدرسه یا محل کار میبری

  ۴۹_ موقع مهمونی خانوما با هم دعوا میکنن که کی ظرفارو بشوره در حالی که مردا دارن پاسور بازی میکنن یا منتظر چای هستن

  ۵۰_ مامانتینا همش واست روضه میخونن که حلال و حروم چقدر مهمه

  ۵۱_ مامان و بابات همیشه میگن ما جلو بابا مامانمون پامونو دراز نمیکردیم

  ۵۲_ به دوستای بابات میگی عمو

  ۵۳_ به دوستای مامانت میگی خاله

  ۵۴_ تو خونتون تابلوهای مینیاتوری آویزونه

  ۵۵_ پرچم ایران رو زدی به دیوار اتاقت

  ۵۶_ به ایرانی بودنت افتخار میکنی

  ۵۷_ هروقت آشنایی رو تو خیابون ببینی میگی به به پارسال دوست امسال آشنا

  ۵۸_ پسر ها: یه دوست دختر کمته

  ۵۹_ خانوم ها: حداقل ۳بار در سال موهاتو رنگ میکنی

  ۶۰_ دخترا: از پسر های ایرونی بد میگی اما آخرشم فقط اونارو میخوای

  ۶۱_ خانوما: از ۱٫۶۳ بلندتر نمیشی

  ۶۲_ حداقل روزی ۵بار چای مینوشی

  ۶۳_ از بچگی بهت میگفتن آتیش پاره یا وروجک

  ۶۴_ هروقت داری یه چیز جالب تعریف میکنی هی صدات بلند تر میشه

  ۶۵_ اونقدر بلند میخندی که صداتو تا دو کیلومتر اونورتر هم میشنون

  ۶۶_ مامانتینا میرن سوپرمارکت تا نون بخرن اما با ۴کیسه‌ی خرید برمیگردن

  ۶۷_ هنوز فیلمای فردین و فروزان و بهروز وثوقی نگاه میکنی

  ۶۸_ همه‌ی مغازه‌ها و رستوران‌های ایرانی شهرتون رو میشناسی

  ۶۹_ مامانتینا اصرار میکنن که تعمیرکار برق هم بشینه پای سفره‌ی غذا

  ۷۰_ قصه‌های مورد علاقه‌ی بچگیت شنگول و منگول بوده یا خاله سوسکه

  ۷۱_ هروقت آهنگ باباکرم میشنوی نمیتونی سرجات بشینی

  ۷۲_ هروقت از مامانت میخوای که اینقدر بهت گیر نده چون بزرگ شدی میگه صد سالت هم بشه بازم بچمی

  ۷۳_ پیاز داغ زیاد اضافه میکنی

  ۷۴_ پسر ها: تو بچگی بهت میگفتن شومبول طلا

  ۷۵_ دختر ها: بابات همیشه بهت میگه دختر گلم

  ۷۶_ میری رستوران چینی اما با قاشق چنگال غذا میخوری

  ۷۷_ به پسته و تخمه و لواشک و آلوچه و نون خامه‌ای عشق میورزی

  ۷۸_ گربه های سامی ایرانی رو ترجیح میدی

  ۷۹_ هروقت مامانت آشپزی میکنه حتما باید زعفرون تو برنج باشه

  ۸۰_ ماهی مورد علاقت ماهی سفیده

  ۸۱_ آرایشگر ایرانیت رو در مغازش نوشته تا ساعت ۷ باز است اما میبینی ساعت یازدهه و اون هنوز داره مو کوتاه میکنه

  ۸۲_ دوغ مینوشی

  ۸۳_ کانال های ایرانی نگاه میکنی مثل پی‌ام‌سی و طپش

  ۸۴_ دختر ها: از ۱۲ سالگی میدونی که اسم بچه هاتو چی میخوای بزاری

  ۸۵_ مامانتینا تو خونه یه پلوپز ۸ نفره دارن

  ۸۶_ مادرتینا هیچ وقت اجازه نمیدادن شبا خونه ی همکلاسیت بخوابی

  ۸۷_ پسر ها: به کنسرت‌های ایرانی میری تا با دختر ایرونی آشنا بشی

  ۸۸_ ماشین بی ام و میرونی ولی بیکاری

  ۸۹_ ریاضیت خوبه

  ۹۰_ مادر و پدرت غر میزنن که چرا نمره‌ت ۱۹ شده

  ۹۱_ دیر از خواب پا میشی

  ۹۲_ جلسه ی اولیا و مربیان مامانتینا معلمت رو به شام دعوت میکنن

  ۹۳_ ساعتت از عمد ۵ دقیقه جلوئه

  ۹۴_ هروقت کسی ازت تعریف میکنه مامانت واست اسپند دود میکنه

  ۹۵_ به مامان و بابات میگی شما

  ۹۶_ هروقت با یکی دیگه میخوای از در رد شی هی به هم میگید بفرمایید بفرمایید

  ۹۷_ حتی با کسی که ازش خوشت نمیاد خوب برخورد میکنی

  ۹۸_ تو خونه تون صنایع دستی دارین

  ۹۹_ تو دوران کودکی زیاد دنبال نخود سیاه فرستاده شدی

  ۱۰۰_ داری این مطلب رو میخونی

  + نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 15:51  توسط سعید  | 

  یکسال پس از حذف یارانه نان چه اتفاقی میوفتد (مطلب شاید طنز شاید هم تلخ)

  - بازی قدیمی و پر طرفدار « نون بیار کباب ببر » به دلیل تعارض با واقعیت موجود در جامعه و نداشتن نمود خارجی و تخیلی بودن آن از جمع بازی ها حذف و بازی « چندین سیخ کباب بیار تا بتونی لقمه نونی ببری » جایگزین آن شد .

  ۲ - شمار زندانیانی که به جرم سرقت نان از نانوایی ها دستگیر شده اند ، شمار فراریان از زندان ، شمار کاندیداهای انتخابات شهرداری ها و در نهایت شمار مراجعین به اداره ثبت احوال جهت تغییر نام خود به « ژان وال ژان » به شدت افزایش یافت .

  ۳ - کیفیت محصولات لبنی در کشور به علت کمیاب شدن نان خشک کپک زده در بازار جهت خوراندن به گاوها و در نتیجه تغذیه آن ها با علف تازه ، رشد چشمگیری داشته است .

  ۴ - محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی موسوم به « لقمه نون زن » شدند . ویژگی مهم این دستگاه ، توانایی پخت لقمه نان های یکبار مصرف تک نفره جهت مصرف کنندگانی که توانایی خرید یک نان کامل را ندارند می باشد .

  ۵ - آمار بیکاری در کشور به شدت افزایش پیدا کرد . دلیل این امر حذف یکی از پر درآمدترین و پر طرفدارترین مشاغل موجود در کشور یعنی « نمکی » به دلیل عدم وجود ضایعات نان به جهت خورده شدن تمامی قسمت های نان توسط مردم بوده است .

  ۶ - قیمت مرغ در کشور به شدت کاهش یافت . این کاهش قیمت به دنبال افزایش میزان تولید مرغ که ناشی از حذف نمکی های تعویض کننده جوجه رنگی با دمپایی کهنه و در نتیجه تبدیل کلیه جوجه ها به مرغ در مرغداریها بوده است .

  ۷ - اسامی غذاهایی چون آبگوشت و اشکنه به دلیل آنکه خوردن آن ها نیاز به مقادیر زیادی نان دارد در صدر منوی غذای رستوران های درجه یک کشور قرار گرفت .

  ۸ - در طی مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان شهر برگزار شد ، آخرین ساندویچ سه نونه تولید شده در این شهر به بخش اسناد ارزشمند تاریخی موزه شهر منتقل گردید و برای همیشه به تاریخ پیوست ؛ در این مراسم خاطر نشان شد که از این پس کاغذ ساندویچ جایگزین نان آن خواهد بود !

  ۹ - اصطلاحات ، ضرب المثل ها و کنایاتی چون : نان بقیه را آجر کردن ؛ به نان و نوایی رسیدن ؛ به نان شب محتاج بودن ؛ از نان خوردن انداختن ؛ نان رساندن به کسی ؛ نان و بوقلمون خوردن ؛ یک نان بخور یک نان هم خیرات کن ؛ نان به نرخ روز خوردن ؛ نان خور اضافی ؛ یکسال بخور نون و تره صدسال بخور گوشت بره و امثالهم به جهت استفاده از واژه نان که موجب تبلیغ استفاده از کالاهای لوکس و تجملاتی می شود از سوی فرهنگستان زبان به کلی از زبان فارسی حذف گردید .

  ۱۰ - مرحوم سعدی توسط عناصر ماوراءالطبیعه موجود فیمابین دیار باقی و دیار فانی ، با توجه به وضع کنونی جامعه اصلاحیه بیت شعر خود را بدین مضمون منتشر نمود :

  «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند...تا تو تانی لقمه نانی به کف آری و سریعا بخوریش»

  + نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 14:0  توسط سعید  | 

  اينجا ايران است

  اينجا ايران است.. بر مبناي قرآن است. رهبرش، رهبر مستضعفين جهان است. قوت غالب مردم نان است. بهاي نان، به قيمت جان است. ثروتش براي فلسطينيان است. دانشگاهش، ستاره باران است. جاي روشنفکرانش، زندان است. هر که فرياد بزند، از کافران است. سکوت نشانه مسلمان است. آنچه روز به روز ارزان ميشود جان انسان است. ايراني اين را براي ايرانيان بفرست. اگر عربي، نه بخوان و نه بفرست، ايران زمين جاي تونیس

  + نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 13:49  توسط سعید  | 

  قیمت خرده فروشی بنزین در آمریکا

  قیمت بنزین در آمریکا هر گالون (که حدود 4 لیتر می باشد) حدود 2.5 تا 3 دلار می باشد یعنی لیتری 600 تا 750 تومان

  حالا خودتان بگید این عادلانه است که ما هم پراید 2000 دلاری رو 9000 دلار بخریم و هم بنزین رو به قیمت آمریکا و هم حقوق مردم ما بطور متوسط یک پنجم حقوق مردم آمریکا باشد؟

  عدالت آخرالزمانی یعنی همین که قیمت بنزین به نرخ جهانی ، قیمت ماشین 4.5 برابر نرخ جهانی،درآمد یک هشتم درآمد جهانی، میانگین  درآمد ماهانه در کشورهایی که سوبسید یا همان یارانه را قطع کرد­ه­اند بین 3 تا 4 هزار دلار است  اما  درآمد ماهیانه کارمندان  ایرانی 400  تا 600دلار ؟

  باید گفت که جهانی شدن قیمتها اگر یک پازل 100 قسمتی باشد اینها فقط آن قسمتی را که به نفعشان است را اجرا می­کنند تا بتوانند هزینه­ها را هر چه بیشتر بر دوش مردم سوار کنند و جالب آنکه با وقاحت هر چه تمامتر مردم را چنان فرض کرده­اند که هر روز از فواید جهانی شدن قیمتها برایمانمی­گویند و منت می­گذارند و باز وعده­های دیگر می­دهند! .............. ایکاش ما هم هیچنمی­فهمیدیم  

  برای دیدن قیمت گازوئیل و سایر اقلام انرژی در آمریکا به سایت زیر مراجعه کنید:

  http://www.eia.doe.gov/petroleum/data_publications/wrgp/mogas_home_page.html
  + نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 12:12  توسط سعید  | 

  همه چی آرومه

  همه چی آرومه،همه چی تأمینه این چقدر خوبه که قیمتـــا پایینــــــــه! همه چی آرومه مسئولا خوابیدن شک نداری دیگه تو به اوضاع من همه چی آرومه من چقدر خوشحالم .........صد تومن تو جیبم به خودم می بالم! تو داری می میری از چشات معلومه من فقط بیکارم همه چی آرومه بگو این آرامش تا ابد پابرجاست

  + نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 7:16  توسط سعید  | 

  تا بحال

  تا بحال برای بوسه ازعشق خود رنگ چشمان سیاه خودرادرچشمان روشن او دیده اید؟
  + نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389ساعت 10:51  توسط سعید  | 

  354654654sdsad

  اگر سارقان شما را وادار کردند که از کارت عابر بانکتان پول بگیرند شما میتوانید رمز کارتتان را به صورت معکوس (یعنی از آخر به اول) واردکنید مثلا اگر کلمه عبور شما 1254 میباشد شما عدد 4521 را وارد کنید. با این کار عابر بانک به شما پول میدهد ولی در عین حال دستگاه به صورت خودکار پلیس را در جریان سرقت قرار میدهد. این قابلیتی است که تمام دستگاههای خودپرداز دارند ولی اکثر مردم از آن بی خبرند. لطفا این ایمیل را به همه کسانی که میشناسید ارسال کنید

  + نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی 1389ساعت 14:26  توسط سعید  | 

  اس ام اس های فلسفی و عرفانی

  جهان سوم جایی است ، که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی

  خانه ات خراب خواهد شد و اگر بخواهی خانه ات را آباد کنی

  باید در تخریب مملکتت بکوشی.

  دکتر محمود حسابی

  برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال

  بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ.

  آنانکه می دانند رنج می برند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند .

  برای کشتی ای که مقصد مشخصی ندارد هیچ باد موافقی نمی وزد.

  برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری

  مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو .

  سخت ترین کار دنیا متقاعد کردن یک احمق است ” چرچیل ”

  از اشتباهات دیگران درس عبرت بگیرید؛

  آن قدر عمر نمی کنید که همه آنها را تجربه کنید “پرمودا باترا”

  شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . . .

  مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند

  و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است . جااولیور هاینز

  به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد. دانته

  + نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389ساعت 10:58  توسط سعید  | 

  بیمارستان ،مرده را گرو نگه داشت !!!

  بیمارستان ،مرده را گرو نگه داشت !!!

  http://iranmarvel.info/upload/images/l5zzlkphgth7iciky2h.gif

  باقی این خبر جنجالی که در ایران صورت گرفته است را در ادامه مطلب بخوانید ...

  ادامه مطلب
  + نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389ساعت 10:40  توسط سعید  | 

  متن كامل سخنان مشایی:شیطان در دین ما اندیشه هایی وارد كرده تابین هنر و دین فاصله بیندازد

  وی در ادامه با بیان اینكه موسیقی اقیانوس است، تصریح كرد: برخی افراد كه علم موسیقی را نمی دانند كل آن را مطرود می دانند؛ موسیقی اقیانوس، و موسیقی حرام و انحرافی قطره ای از این اقیانوس است؛ انسان به خاطر یك قطره كل آن اقیانوس را تعطیل نمی كند

  در پی انتشار بخشی از سخنان اسفندیار رحیم مشایی در خصوص هنر و حرمت موسیقی و... سایت نزدیك به  وی خبر كاملی از اظهارات وی منتشر كرد كه در ادامه می آید:

   رییس كمیسیون فرهنگی دولت، با بیان اینكه "آهنگساز" نغمه را خلق نمی كند بلكه آن را كشف می كند، گفت: فرهنگ و هنر اصل كار ما است؛ برای ما كه نظام اسلامی و دینی هستیم، جنس كار فرهنگی است؛ دین خودش فی نفسه غیر فرهنگ نیست؛ این كار شیطان است كه در دین ما اندیشه هایی وارد كرده است كه بین هنر و دین فاصله بیاندازد. 
   
   "اسفندیار رحیم مشایی" مشاور رییس جمهور و رییس كمیسیون فرهنگی دولت، در ادامه جلسه صمیمی با جمعی از هنرمندان استان مركزی، با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری كه فرموده اند "هنر موجب ماندگاری برای پیام است"، اظهار داشت: هنر امكان بسته بندی درست و پر جاذبه پیام را فراهم می كند. 
   وی با بیان اینكه دین مگر جز حب و محبت است چون از جنس هنر محسوب می شود، تصریح كرد: مگر كربلا بدون عاشقی قابل توجیه است؛ در مكتب عاشقی، عاشورا لازم و واجب است و جور دیگری نمی شود.

  مشایی با تاكید بر اینكه ما باید در جلوه های فرهنگ و هنر، در دنیا پیشرو باشیم، اظهار داشت: بهترین نقاشی ها، طراحی ها، صورت های خیال، تصویرپردازی ها و نغمه ها باید از جامعه ای باشد كه مدعی دین است؛ نه اینكه كلمه ی هنر را از عنوان فرهنگ و هنر بردارند؛ این خطا بوده است.

   مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور، با بیان اینكه شاعر كارش لطیف كردن آدم ها است، یادآور شد:  همه صحبت هایی را كه كردم  حافظ در یك بیت گفته است كه "در ازل پرتو حسنت، ز تجلی دم زد؛ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد"؛ چرا برخی عصبانی و افسرده می شوند، برای اینكه از اینها فاصله گرفته اند.

  مشایی ادامه داد: در مملكت ما این خسارت سنگینی است كه گلستان، بوستان، دیوان حافظ و شاهنامه داشته باشیم اما امكان داشته باشد فردی از این مملكت در عمر خود حتی یكبار هم آنها را نگشوده باشند؛ هر یك از اینها برای یك ملت كافی است؛ حالا ما این خسارت را چگونه محاسبه كنیم؟

   رئیس كمیسیون فرهنگی دولت تاكید كرد: ما امروز به سالن هایی نیاز داریم كه خیلی ساده هر شب و هر روز تعطیل، خانواده ها دست در دست هم به چنین محیط هایی بیایند و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی را بشنوند و حكمت ها و عرفان ها را دریابند.

   وی افزود: چقدر زیبا است وقتی این پیامها را می شنوند نغمه های زیبای موسیقی جان آنها را بنوازد؛ تصاویر زیبای نقاشی، خطاطی و طراحی اینها را ببینند؛ اینها همه موجب بنای زندگی است و انسان را عاشق می كند.

   مشایی با تاكید بر اینكه مزاج جامعه عوض شده است، خاطر نشان كرد: اكنون كسی چای داخلی نمی خورد و به جای آن چای خارجی می خورند كه رنگ و اسانس دارد؛ چون مزاجها خراب شده است؛ مزاج كنونی جامعه باید عوض شود.

   مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: نی و سنتور برای ما ماموریت دارند؛ هویت ملی را چگونه نگه داریم؟ مگر بدون موسیقی می شود؟ اگر شما موسیقی را از یك فیلم بردارید دیگر نمی توانید آن فیلم را تماشا كنید، چون پیام های فیلم با موسیقی منتقل می شود؛ پس این زبان یك حقیقت و یك راه است.

   وی در ادامه با بیان اینكه موسیقی اقیانوس است، تصریح كرد: برخی افراد كه علم موسیقی را نمی دانند كل آن را مطرود می دانند؛ موسیقی اقیانوس، و موسیقی حرام و انحرافی قطره ای از این اقیانوس است؛ انسان به خاطر یك قطره كل آن اقیانوس را تعطیل نمی كند.

   مشایی با بیان اینكه شعر یك بسته آسمانی است، افزود: این بسته توانسته است یك جهان حرف را كه در یك خط نمی شود جمع كرد، سر جمع در نیم خط جمع كند.

   مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور با تاكید بر اینكه دولت نباید در كار فرهنگی وارد كار اجرایی شود، گفت: دولت باید كار فرهنگ و هنر را به اهلش بسپارد و خودش سیاستگذار باشد و حمایت كند.

   مشایی با اشاره به اولین نطق تلویزیونی رئیس جمهور در دولت دهم، یادآور شد: با آن كه حجم كارهای فرهنگی در دولت نهم خیلی بیشتر از دولت های قبل بود، اما آقای احمدی نژاد در آن نطق تلویزیونی گفت من راضی نیستم و تصریح كرد اولویت ما در دولت دهم فرهنگ و هنر است.

   رئیس كمیسیون فرهنگی دولت با اشاره به طراحی كار گروه فرهنگ و هنر در سفرهای استانی، یادآور شد: تنها كار گروه تخصصی كه در سفرهای استانی رئیس جمهور در جلسات آن شركت می كند، كار گروه فرهنگ و هنر است.

   مشایی ادامه داد: در جلسه دیروز كار گروه، مرتب و مكرر بحث كردیم كه این اعتبار متعلق به دستگاهها نیست و حق ندارید آنرا به دستگاهها بدهید؛ بخشی از این اعتبار یعنی حدود 50 درصد آن مربوط به ایجاد تاسیسات مورد نیاز اهالی فرهنگ و هنر است و 50 درصد دیگر باید هزینه تولید محتوای فرهنگی و هنری شود؛ البته سالهای بعد به سمتی می رویم كه 100 درصد این اعتبارات در زمینه ی تولید محصول فرهنگی و هنری هزینه شود.

   مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح كرد: تاكید ما در جلسه كار گروه فرهنگ و هنر این بوده است كه باید با مسئولیت استاندار و شورای برنامه ریزی استان این اعتبار را به طرحهایی اختصاص داد كه خود مردم و اهالی فرهنگ و هنر مجریان آنها باشند.

   وی با تاكید بر اینكه این اعتبارها باید به جهش فرهنگی تبدیل شود، اظهار داشت: این اعتبارات باید فرصت ساز باشند و زمینه ای ایجاد كنند تا هم به نیازهای متنوع فرهنگی جامعه جواب دهیم و هم امكان شكوفایی استعدادهای فرهنگی وهنری در رشته های مختلف را فراهم كنیم.

   رئیس كمیسیون فرهنگی دولت با اشاره به اینكه تاسیسات فرهنگی و هنری مورد نیاز كشور باید ظرف چند سال آینده ایجاد شود، گفت: ما باید ظرف سالهای آینده در تمام شهرها سینما، خانه ی فرهنگ، امكانات صوتی و تصویری و تجهیزات مناسب برای نمایش و موسیقی و همچنین سایر تاسیسات لازم را داشته باشیم.

   وی با تاكید بر اینكه انجمنهای فرهنگی و هنری باید در تمام شهرها شكل بگیرد، تصریح كرد: ما نیازی نداریم كه در دستگاههای دولتی این همه كارشناس بگذاریم و بعد هم با فامیل بازی، رفاقت بازی و فشار این و آن، آدم وارد دستگاههای دولتی كنند؛ دولت باید كوچك شود؛ این همه انسان ارزشمند در بیرون دستگاههای دولتی داریم، كارها را به آنها می سپاریم؛ نیازی نیست كارمند رسمی دولت باشد.

   مشایی تاكید كرد: كار شعر را به بهترین شعرای شهر و كار نمایش را به بهترین های نمایش شهر بسپارید تا آنها مدیریت كنند، اما اجازه بدهید جوانان و نسلهای نو، استعدادهای خود را در بخشهای مختلف شكوفا كنند؛ بنای ما این است كه بتوانیم تا پایان دولت دهم یك حركت جدی و پر شتابی در حوزه ی فرهنگ و هنر انجام دهیم.

   مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور با تاكید بر اینكه همه با هم باید دست در دست هم دهیم و قیمت هنر در جامعه به جایگاه اصلی آن برسانیم، خاطرنشان كرد: خوشبختانه بسیاری از علمای دینی درجه یك ما در طول تاریخ از هنرمندان برجسته بودند؛ یعنی عالم دینی ما، عالم به فرهنگ و هنر بوده است؛ امروز هم طلبه های جوان ما باید مسئولیت های سنگین خود را در قبال دین بشناسند و ارتباط با هنرمندان در دستور كار خود قرار دهند تا بتوانند دریافت های زیباشناسانه از مكتب و دین را در جامعه منتشر كنند.

  + نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 16:35  توسط سعید  | 

  سخنرانی نیم ساعته وزیردرباره فواید سبزی ‌درنمایشگاه هوانوردی

  سایت الف نوشت:

  وزیر راه ‌و ترابری در مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی ایران در كیش 30 دقیقه از وقت 40 دقیقه‌ای خود را به شرح فواید سبزی و پیاز و لزوم صادرات این محصولات به كشورهای سردسیر اختصاص داد و اضافه كرد كه بایستی سبزی‌ها را به صورت پاك شده بسته‌بندی و به بازارهای جهانی عرضه كنیم. بیش از 120 شركت ایران و خارجی در این نمایشگاه شركت داشته‌اند.
   
  1. اگر هیچ كس نداند خود مسوولان (مخصوصاً مسوولان اجرایی ارشد) به خوبی می‌د انند و لمس كرده اند كه در هر جایی و با هر موضوع مناسبتی سخن گفتن و سخنرانی كردن بسیار سریعتر از آنچه تصور كنیم به بی‌ربط  سخن گفتن منجر خواهد شد كه به هیچ وجه زیبنده یك انسان متشخص و آبرودار نیست چه رسد به آن كه سخنران مسوول ارشد اجرایی در نظام اسلامی باشد.
   
  2. اگر بر اساس فرهنگ و تعالیم تربیتی اسلامی به مقوله سخن گفتن و سخنرانی كردن نگاه كنیم بدون تردید در سخن گفتن چنان ممسك و دقیق خواهیم شد كه سكوت به وجه غالب و سكه رایج زندگی ما تبدیل شود.
   
  3. تمرین و عادت كنیم كه جز در حوزه تخصصی خودمان صحبت نكنیم، جز حرف و سخن تازه نگوییم و جز در حد تكلیف شرعی زبان باز نكنیم!

  + نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر 1389ساعت 16:35  توسط سعید  | 

  آیا میدانید که......

  آیا میدانید قطر شاهرگ گردن ۶ میلیمتر میباشد

  آیا میدانید ناخن انگشت میانی سریعتر از دیگر انگشتها رشد میکند

  آیا میدانید نروژ سومین کشور صادر کننده نفت میباشد

  آیا میدانید با برداشتن تخمدانها عمر بیمار بطور متوسط ۸ سال کمتر میشود

  آیا میدانید اسکنر ۴۸ سال پیش اختراع شده است

  آیا میدانید ۱۰۰ سال پیش پزشکان آمریکایی میگفتند زنانی که باهوش هستند باردار نمی شوند

  آیا میدانید ستاره دریایی فاقد مغز میباشد

  آیا میدانید سالانه ۵۰۰۰ کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند

  آیا میدانید مروارید درون سرکه ذوب میگردد

  آیا میدانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از ۱۰۰۰ تومان است.

  آیا میدانید ساعت اتمی ساخته اند که در ۴۰۰ میلیون سال یک ثانیه هم تغییر نمی کند

  آیا میدانید بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان میدهد

  آیا میدانید ما مغزمان رو کنترل میکنیم یا مغزمان ما را؟

  آیا میدانید ۲۰۰ میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از انها است

  آیا میدانید یک قطره اب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است

  آیا میدانید ایران به ۲۰ کشور تسلیهات نظامی صادر میکند

  آیا میدانید ۸۰ ٪ موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند

  آیا میدانید تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است

  آیا میدانید روباه همه چیز را خاکستری می بیند

  آیا میدانید گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد

  آیا میدانید یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد

   

  آیا میدانید حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است

  آیا میدانید لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.

  آیا میدانید قلب گنجشک ۱۰۰ بار در دقیقه می تپد. گنجشک ها روی زمین می پرند.

  آیا میدانید فیل تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد.

  آیا میدانید یک موش کور ۱۴ سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول ۹۱/۴ متر حفر کند.

  آیا میدانید مرغ ها برای تخمگزاری احتیاجی به خروس ندارند. خروس فقط برای بارور کردن تخم است

  آیا میدانید کرم های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ هزار برابر وزن خود غذا می خورند.

  آیا میدانید دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند

  آیا میدانید زمان گردش سیاره عطارد بدور خود ۲ برابر زمان گردش آن بدور خورشید میباشد

  آیا میدانید ۹۰ ٪ سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است

  آیا میدانید قلب میگو ها در سر آنها قرار دارد

  آیا میدانید گونه ای از خرگوش قادر است ۱۲ ساعت پس از تولد جفت گیری کند

  آیا میدانید سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتیمتر نشست میکند

  آیا میدانید موشهای صحرایی سالانه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند

  آیا میدانید بیشترین سرعت که انسان دست یافته ۴۰,۰۰۰ کیلومتربا سفینه آپالو ۱۰ است

  آیا میدانید چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱۳ کشور هم مرز است

  آیا میدانید موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند

  آیا میدانید کبد انسان در ۳۰۰ تا ۵۰۰ روز نو میشود، یعنی اینکه از سلولهای جدیدی برخوردار میشود

  آیا میدانید درازترین دم به سوسمار آبهای شور تعلق دارد که درازای آن به ۳ متر میرسد

  آیا میدانید قدمت خالکوبی به بیش از ۵۰۰۰ سال میرسد

  آیا میدانید اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان میباشند

  آیا میدانید شمپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها نمیتوانند

  آیا میدانید قلب والها تنها ۹ بار در دقیقه میتپد

  آیا میدانید درازترین جانور یک نوع کرم خاکی است که درازای آن به بیش ۵۵ متر میرسد

  آیا میدانید اولین کلیسای ساخت بشر یعنی کلیسای پطرس مقدس در انطاکیه ترکیه میباشد

  آیا میدانید تقریبا ۶۵ ٪ وزن انسان را اکسیژن تشکیل میدهد.

  آیا میدانید رشد تعداد ماشینها در جهان ۳ برابر رشد جمعیت انسانهاست.

  آیا میدانید وزیر دفاع اسراییل و ریس حزب کارگر آن ایرانی الاصل میباشند.

  آیا میدانید ایران زمان شاه دارای ورزیده ترین خلبانان دنیا بود و تیم اکرو جتش حرف اول را در دنیا میزد

  آیا میدانید بیشترین آمار طلاق در جهان متعلق به ایران است

  آیا میدانید کوکا کولا در اصل سبز رنگ است

  ----------------------------------------------------------------------

  آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد
  آیا میدانستی که موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر پیدا میكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند داشته باشند.
  آیا میدانستی که سیاره اورانوس پانزده قمر « ماه » دارد
  آیا میدانستی که زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید ، سومین سیاره منظومه شمسی است
  آیا میدانستی که کنگوکینشاسا همان کشور زئیر میباشد
  آیا میدانستی که زهر مار کبری بیشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی صید می‌شود .
  آیا میدانستی که شاهنامه فردوسی
  ۷۵۰۰۰ بیت دارد .
  آیا میدانستی که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند.
  آیا میدانستی که گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.
  آیا میدانستی که روباهها همه چیز را خاكستری میبینند.
  آیا میدانستی که اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.
  آیا میدانستی که زرافه ایستاده وضع حمل می‌كند و نوزادش از فاصله
  ۱۸۰ سانتی متری به زمین میافتد.
  آیا میدانستی که
  ۱۳۰۰ كره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.
  آیا میدانستی رود دجله به خلیج فارس میریزد.
  آیا میدانستی که
  ۸۵%گیاهان در اقیانوسها رشد میكنند.
  آیا میدانستی که اولین تمبر جهان در سال
  ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسید
  آیا میدانستی که  سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت
  ۲۰۰ كیلومتر در ساعت پرواز کند
  آیا میدانستی که اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران كرد
  آیا میدانستی که قدرت بینایی جغد
  ۸۲ برابر قدرت دید انسان است
  آیا میدانستی که در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباریده است
  آیا میدانستی هر
  ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود
  آیا میدانستی که وزن اسكلت انسان بالغ سیزده تا پانزده كیلوگرم است
  آیا میدانستی که خرس قطبی هنگامی كه روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است
  آیا میدانستی زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند
  آیا میدانستی خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند كه می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند
  آیا میدانستی که اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکیهای کره زمین زیر آب میرود.
  آیا میدانستی که كبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است كه اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد میكند
  آیا میدانستی که میزان انرژی كه خورشید در یك ثانیه تولید میكند ، برای تولید برق مورد نیاز تمام كشورهای جهان به مدت یك میلیون سال كافی است.
  آیا میدانستی که در نقوش دیوار نگارهای همدان متعلق به دوازده هزار سال پیش صلیب شکسته نازیها دیده می شود.
  آیا میدانستی هر عنكبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند
  آیا میدانستی که اگر در یك سال هیچ یك از نسلهای یك جفت مگس نر و ماده از بین نروند ، حجم مگسهای متولد شده با حجم كره زمین برابر می شود .
  آیا میدانستی که نظریه دهکده کوچک جهانی مک لوهان توسط ارد بزرگ رد شده است .
  آیا میدانستی که رودی در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد
  آیا میدانستی که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست
  آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است
  آیا میدانستی که شبكه چشم
  ۱۳۵ میلیون سلول احساس دارد كه مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد.
  آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار كیلومتر رشته عصبی دارد.
  آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به كار رفته است.
  آیا میدانستی طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار كیلومتر است.
  آیا میدانستی که زیباترین مجسمه تاریخ ایران مجسمه برنزی نادر شاه افشار است .
  آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور كند

  --------------------------------------------------------------------------------------


  + نوشته شده در  شنبه بیستم آذر 1389ساعت 20:13  توسط سعید  | 

  مردی می‌خواست

  مردی می‌خواست زنش را طلاق دهد.

  دوستش علت را جویا شد و او گفت: این زن از روز اول همیشه می خواست من را عوض کند.

  مرا وادار کرد سیگار و مشروب را ترک کنم..

  لباس بهتر بپوشم، قماربازی نکنم، در سهام سرمایه‌گذاری کنم و حتی ...

  مرا عادت داده که به موسیقی کلاسیک گوش کنم و لذت ببرم!

  دوستش گفت: اینها که می‌گویی که چیز بدی نیست!

  مرد گفت: ولی حالا حس می‌کنم که دیگر این زن در شان من نیست!

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  یه زن و شوهر بودن که خیلی همدیگه رو دوست داشتن:http://up.iranblog.com/Files73/7c746d4028e54d929f6b.JPG


  شوهره یه دوستی داشت که خیلی هیز و بی ادب بود:http://up.iranblog.com/Files73/7258eac0523d442283ae.JPGhttp://up.iranblog.com/Files73/6ba42db752e844d8a3a2.JPG


  یه روز این دوستش دور از چشمش ترتیب زنش رو میده:http://up.iranblog.com/Files73/e1bbd29efac74346a897.jpg  وقتی میفهمه خیلی حالش خراب میشه:http://up.iranblog.com/Files73/2d3bb705f047481e861c.jpg  اول تصمیم میگیره زنش رو بکشه:
  http://up.iranblog.com/Files73/981adbaff6184d18b0e7.JPG
  و این کار رو میکنه:http://up.iranblog.com/Files73/67b9094c32db46faa986.jpg
  بعد به فکر انتقام ازدوستش میفته ولی چون خودش نمیخواست بازم دستش به خون آلوده بشه یاده یکی از دوستایه قدیمیش میفته:http://up.iranblog.com/Files73/67afdb6d00d84e3cb56e.jpg


  و اینکار رو به اون میسپاره که اونم به خوبی از پسش بر میاد: http://up.iranblog.com/Files73/a21a4136abea4b1896c7.JPG  و در نهایت چون دنیا براش به آخر رسیده بود خود کشی میکنه:http://up.iranblog.com/Files73/74496d08a5df4958a32c.jpg

  + نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 20:8  توسط سعید  | 

  آیا میدانستید که

  آیا میدانستید که انسان برای اولین بار در ۱۷۸۳ پرواز را تجربه کرد و توانست ۸ کیلومتر با بالن پرواز کند ؟

  آیا میدانستید که
  جمیعت جهان تا ۵۰ سال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت ؟

  آیا میدانستید که
  گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که ۴۶۲ می باشد ؟

  آیا میدانستید که
  عمر خورشید ۵ میلیارد سال می باشد ؟

  آیا میدانستید که
  عمر کهکشان راه شیری ۱۰ میلیارد سال می باشد ؟

  آیا میدانستید که
  نقره صدها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و ۶۵۰ نوع میکروب را از بین می برد ؟

  آیا میدانستید که
  مساحت کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر است ؟

  آیا میدانستید که
  کهکشان راه شیری بیش از ۱۰۰ میلیون ستاره دارد ؟

  آیا میدانستید که
  حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است ؟

  آیا میدانستید که
  تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است ؟

  آیا میدانستید که
  پلک زدن زنان ۲ برار پلک زدن مردان است ؟

  آیا میدانستید که
  قدیمی ترین بنا در شمال توکیو است که ۵۰ هزار سال قدمت دارد ؟

  آیا میدانستید که
  روزانه ۱۴۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند ؟

  آیا میدانستید که
  مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است ؟

  آیا میدانستید که
  لایه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ۱۰ روز یکبار عوض میشود ؟

  آیا میدانستید که
  در هر قطره آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد ؟

  آیا میدانستید که
  مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را میگـذارد ؟

  آیا میدانستید که
  مورچه کارگر تا ۵ سال و مورچه ملکه تا ۲۵ سال عمر میکند ؟

  آیا میدانستید که
  زنبور عسل ۲ معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا ؟

  آیا میدانستید که
  مورچه نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد ؟

  آیا میدانستید که
  همه نوزادان میگو نر میشوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل میشوند ؟

  آیا میدانستید که
  افرادی که در اثر گزندگی زنبور میمیرند بیش از افرادی هستند که در اثر مار گزدگی میمیرند ؟

  آیا میدانستید که
  حس بویایی خرس تقریباً ۱۰۰ برابر قوی تر از حس بویایی انسان است ؟

  آیا میدانستید که
  عریض ترین آبشار جهان خن است عرضی ۱۱ کیلومتر و ارتفاع بین ۱۶ تا ۲۱ متر دارد ؟

  آیا میدانستید که
  بدن انسان قادر است در ظرف ۱ ساعت ۲ لیتر عرق تولید کند ؟

  آیا میدانستید که با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان ۶ هزار ستاره را در آسمان مشاهده کرد ؟

  آیا میدانستید که
  کشور تایوان از نظر موقیعت جغرافیائی در خطرناکترین نقطه جهان قرار دارد ؟

  آیا میدانستید که
  در جهان فقط ۷ هزار ببر وجود دارد ؟

  آیا میدانستید که
  تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به ۳ میلیون سال نیاز دارد ؟

  آیا میدانستید که
  برای فرار از جاذبه زمین به سرعت ۱۱ کیلومتر در ثانیه نیاز است ؟

  آیا میدانستید که
  ظروف پلاستیکی ۵۰ هزار سال در برابر تجزیه و فرسودگی مقاوم اند ؟

  آیا میدانستید که
  از یک درخت معمولی می توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو کاغذ تولید کرد ؟

  آیا میدانستید که
  آهن فلزی است که بیشتر از دیگر فلزات در جهان مصرف دارد ؟

  آیا میدانستید که
  مغز بیشتر انرژی را در بدن مصرف میکنند به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن گرمتر است ؟

  آیا میدانستید که
  انجیر خشک کرده ۶ برابر انجیر تازه مقوی تر است ؟

  آیا میدانستید که
  سالانه ۸۶ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود ؟

  آیا میدانستید که
  با پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل کشف نشده است ؟

  آیا میدانستید که
  ۹۰% مردم در نیمکره شمالی زندگی میکنند ؟

  آیا میدانستید که
  درخت خرمای نر هرگز بار نمی آورد ؟

  آیا میدانستید که
  پروتئین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است ؟

  آیا میدانستید که
  سرکه قدیمی ترین تیزابی است که توسط مصریان در حدود ۳ هزار سال قبل کشف شد ؟

  آیا میدانستید که
  مساحت خلیج فارس ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع میباشد ؟

  آیا میدانستید که
  اولـیـن تــمـاس تـلفـنی ایـران سـال ۱۲۸۵ خـورشـیـدی در تـهـران برقرار شد ؟

  آیا میدانستید که
  نوعی كوسه دارای ۳۵۰۰ دندان می بـــاشد كه از هیچ یك از آنها استفاده نمیكند ؟

  آیا میدانستید که
  بـدن انـســان برای حفظ تعادل خود در حـال ایستادن از ۳۰۰ عضله استفاده میكند ؟

  آیا میدانستید که
  سرعت سریعترین حلزون ۲۳ میلیمتر در ثانیه میباشد یعنی ۱ کیلومتر در ۵ شبانه روز ؟

  آیا میدانستید که
  چـگـالـی زمـیـن از سیارات دیـگر منظومه شمسی بیشتر است ؟

  آیا میدانستید که
  هر فرد هنـگام غــذا خوردن بطور مـتـوسط ۲۹۵ بار عمل بلعیدن را انجام می دهد ؟

  آیا میدانستید که
  خواب كمتر از ۶ ساعت و بیشتر از ۸ خطر ابتلا به دیابت را افزایش میدهد ؟

  + نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر 1389ساعت 20:33  توسط سعید  | 

  مطالب قدیمی‌تر